Дневна светлина

Вентилация

Безопасност при пожар

Техническо обслужване

Повече от 40 години Brakel е пазарен лидер в областта на системите за естествено осветление, безопасност при пожар и вентилация, както на така и извън територията на Европа. Използвайки естествените елементи светлина и въздух, ние създаваме удобен и безопасен вътрешен климат във всички видове сгради.

Фирма Brakel предлага следните интегрирани решения:

Дневна светлина

стъклени покриви и тавански прозорци, стъ

Вентилация

естествена вентилация

Безопасност при пожар

системи за отвеждане на дим и топлина и пож&#

Техническо обслужване

техническо обслужване за стъклени покрив
Изберете вашия език и намерете повече инф