Natūralus ap?vietimas

Ventiliacija

Prie?gaisrinė apsauga

Prie?iūra

Daugiau nei 40 metus „Brakel" yra rinkos lyderis natūralaus apšvietimo prieigų, priešgaisrinės apsaugos ir ventiliacijos srityje Europoje ir u? jos ribų. Naudodamasi natūraliais dienos šviesos ir oro elementais visuose pastatuose pasiekiame patogų ir saugų vidinių patalpų klimatą.

„Brakel" siūlo integruotus sprendimus, susidedančius iš:

Natūralus ap?vietimas

Stiklo stogai, stiklo stoglangiai, stiklo stogo langai ir stiklo fasadai

Ventiliacija

natūrali ventiliacija

Prie?gaisrinė apsauga

dūmų ir ?ilumos i?traukiamosios sistemos ir sulaikantys įrenginiai

Prie?iūra

Stiklo stogų, SHEV sistemų ir ventiliacijos sistemų prie?iūra
Spustelkite pageidaujamą kalbą toliau ir su?inokite, kuo jums gali būti naudinga ?Brakel?.