Denné svetlo

Ventilácia

Po?iarna bezpečnosť

Údr?ba

Brakel je u? viac ako 40 rokov vedúcou spoločnosťou na trhu v oblasti prístupu denného svetla, po?iarnej bezpečnosti a ventilácie ako v Európe, tak aj mimo nej. Vyu?ívaním prírodných elementov denného svetla a vzduchu vytvárame pohodlné a bezpečné prostredia vo vnútorných priestoroch všetkých typov budov.

Spoločnosť Brakel ponúka integrované riešenia v týchto oblastiach:

Denné svetlo

sklenené strechy, sklenené stre?né svetlá, sklenené svetlíky a sklenené fasády

Ventilácia

prirodzená ventilácia

Po?iarna bezpečnosť

dymové a tepelné výpustné systémy a ich rozčlenenie

Údr?ba

údr?ba sklenených striech, systémov SHEV a systémov prirodzenej ventilácie
Kliknite na vá? jazyk ni??ie a prečítajte si, čo viac pre vás mô?e spoločnosť Brakel urobiť.